Bu i Suldal - Tomter
Bustadtomter i Suldal

Skjerahaug bustadfelt

Skjerahaug bustadfelt, Erfjord

Bustadfeltet er klart for sal. Feltet inneheld 9 ferdig oppmålte tomter, 8 av desse er for sal. To av desse kan seljast som konsentrert småhusbusetnad. (Tomt 1 og 2)

Bustadfeltet ligg fint og solrikt til, med nydeleg utsikt over Bogsfjorden. Bustadfeltet ligg nær natur og utmark. Feltet er opparbeidd med veg, vatn og avløp og har ein fin opparbeidd leikeplass. Det er kort veg til barnehage og eldresenter.

Kommunalt opparbeidde tomter skal nyttast til oppføring av heilårsbustader for fast busetnad eller utleigebustader for fast busetnad. Byggearbeida må fysisk vera sett i gong innan 24 månader etter at tomta er tildelt.

Det er ikkje byggjeklausul knytt til tomtene.

Frist for første trekning er sett til  05.12.2022.

Søknad om tildeling av tomt skjer på eige skjema. www.suldal.kommune.no 

= ledig tomt = reservert tomt = solgt tomt

Tomt 1

Status Ledig

Areal 800 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 2

Status Ledig

Areal 692 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 3

Status Ledig

Areal 836 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 4

Status Ledig

Areal 1053 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 5

Status Ledig

Areal 974 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 6

Status Ledig

Areal 891 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 7

Status Ledig

Areal 794 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 8

Status Ledig

Areal 698 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta


Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune