Bu i Suldal - Tomter
Bustadtomter i Suldal

Haugen bustadfelt

Haugen bustadfelt på Eide, Sand. Feltet inneheld ni tomter samt to område for konsentrert småhusbusetnad.
Bustadfeltet ligg fint til, grensar til friområde, natur og utmark. Det er kort veg til skule, barnehage og idrettsanlegga på Eide.

Kommunalt opparbeidde tomter skal nyttast til oppføring av heilårsbustader for fast busetnad eller utleigebustader for fast busetnad. Byggearbeida må fysisk vera sett i gong innan 24 månader etter at tomta er tildelt

Reguleringsplan finn du ved å trykke på lenka i menyen til venstre.

Me ber interesserte om å melda seg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand v/Audhild Leirvik, 52 79 24 20 / 48 25 85 90, e-post: audhild.leirvik@suldal.kommune.no

= ledig tomt = reservert tomt = solgt tomt

Tomt 6

Status Ledig

Areal 570 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 7

Status Ledig

Areal 566 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 8

Status Ledig

Areal 603 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 9

Status Solgt

Areal 595 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 10

Status Ledig

Areal 632 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 11

Status Ledig

Areal 619 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 12

Status Solgt

Areal 621 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 13

Status Ledig

Areal 656 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 14

Status Solgt

Areal 662 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta


Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune