Bu i Suldal - Om Suldal
Bustadtomter i Suldal

Suldalsosen

Suldalsosen ligg midt i Suldalsdalføret, mellom Sand og Nesflaten.

  • 20 km nordaust for kommunesenteret Sand
  • Om lag 275 husstandar soknar til Suldalsosen
  • På suldalsosen ligg Vinjar skule og barnehage
  • Næraste by er Haugesund, om lag 90 km
  • Hurtigbåt frå Sand til Stavanger 
  • Skisenter og alpinanlegg på Gullingen, 15 km
  • Idrettshall, friidrettsbane og symjehall på Sand
  • Kulturhus på Sand
  • Flotte turmuligheter "rett utanfor stovedøra" 

Haugabjør bustadfelt ligg sør- vest for sentrum på Suldalsosen, med kort veg til skule og barnehage.
Feltet ligg sør- vendt og har flott utsikt over Suldalslågen og dalføret.

Klypetjørn bustadfelt: Kjem for sal til hausten 2022. 

Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune