Bu i Suldal - Om Suldal
Bustadtomter i Suldal

Nesflaten

Øvst oppe i Suldalsdalføret ved Suldalsvatnet ligg Nesflaten.

  • 50 km nordaust for kommunesenteret Sand
  • Om lag 80 husstandar soknar til Nesflaten
  • Nesflaten har både skule og barnehage
  • Næraste by er Odda, rundt 60 km
  • Skisenter og alpinanlegg i Røldal og på Gullingen, begge 45 km 
  • Idrettshall, friidrettsbane og symjehall på Sand 
  • Kulturhus på Sand
  • Flotte turmuligheter "rett utanfor stovedøra" 

 

Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune