Bu i Suldal - Om Suldal
Bustadtomter i Suldal

Ropeidhalvøya

30 km sørvest for kommunesenteret Sand

  • Det er om lag 120 husstandar som soknar til grendene på Ropeidhalvøya
  • Frå Hebnes er det ferjesamband med mellom anna Jelsa, Nedstrand og Finnøy og hurtigbåtsamband med Stavanger
  • I Vatlandsvåg ligg Kjølvikstølen barnehage, grendahus, idrettsanlegg med stor fotballbane og butikk
  • I Marvik ligg Marvik skule, kyrkje og småbåthamn
  • Bade- og turmuligheter "rett utanfor stovedøra"

Kjølvikstølen bustadfelt ligg inne i Vatlandsvågen. Tomtene ligg mot sør, og har flott utsikt mot Vatlandsvågen.

Huldrehaugen bustadfelt er eit bustadfelt som ligg sentralt i Marvik, med kort veg til skule og butikk. Tomtene ligg sør-vendt med utsikt ut mot Sandsfjorden.

Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune