Bu i Suldal - Om Suldal
Bustadtomter i Suldal

Jelsa

Strandstaden Jelsa ligg sentralt til i Ryfylkefjordane, ytst i Sandsfjorden, 30 km sørvest for kommunesenteret Sand.

  • Om lag 110 husstandar soknar til Jelsa
  • Jelsa har barnehage og skule
  • Næraste by er Haugesund, om lag 120 km unna. Sandsfjord bru, som opnar hausten 2015 vil korte ned reisetida til mellom anna Ropeidhalvøya og Haugalandet
  • Hurtigbåt til Stavanger tek rundt ein time
  • Skisenter og alpinanlegg på Gullingen 45 km unna
  • Idrettshall, friidrettsbane og symjehall på Sand
  • Kulturhus på Sand
  • Bade- og turmuligheter "rett utanfor stovedøra"

Svehaugane bustadfelt ligg sentralt på Jelsa, med kort veg til butikk, skule og barnehage. Feltet er sørvest-vendt og solrikt, med flott utsikt over Ryfylke-bassenget.

Sandane: Nytt byggefelt kjem hausten 2023.

Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune