Bustadtomter i Suldal
Bustadtomter i Suldal
Aktuelt

Nye byggefelt som kjem

Klypetjørn bustadfelt, Suldalsosen: Feltet ligg ved Kariåsen bustadfelt med rimeleg kort veg til skule, barnehage, samfunnshus, idrettsanlegg, bedehus og kyrkja. Feltet er sør-vest vendt og solrikt, med fin utsikt over Suldalsdalføret. Feltet er klart for sal. 

Sandaneset bustadfelt: Feltet ligg sentralt på Jelsa, med kort veg til butikk, hurtigbåt, skule og barnehage. Feltet er sør-vendt og solrikt, med flott utsikt over Ryfylkebassenget. Ventar at feltet er klart fort utlysing og sal hausten 2023. 

Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune