Bu i Suldal - Tomter
Bustadtomter i Suldal

Haugen bustadfelt

Suldal kommune har opparbeidd nye bustadtomter i Haugen bustadfelt på Eide, Sand. Feltet inneheld ni nye tomter samt to område for konsentrert småhusbusetnad.
Bustadfeltet ligg fint til, grensar til friområde, natur og utmark. Det er kort veg til skule, barnehage og idrettsanlegga på Eide.

Kommunalt opparbeidde tomter skal nyttast til oppføring av heilårsbustader for fast busetnad eller utleigebustader for fast busetnad. Byggearbeida må fysisk vera sett i gong innan 24 månader etter at tomta er tildelt

Reguleringsplan finn du ved å trykke på lenka i menyen til venstre.

Tomtene 6 til 14, totalt ni tomter, vart byggemodna hausten 2014 og lagde ut for sal i januar 2015. Ei tomt er seld og ikkje lenger ledig, dette gjeld tomt tolv.

 

Prisar

Samla pris for ei gjennomsnittleg tomt er frå omlag kr. 570.000,- . Dette er ein totalpris, inklusive råtomt, byggjemodning med veg, vatn, avløp, fiber, tomtekum, oppmålingsgebyr og tilknytingsavgifter, tinglysinggebyr etc.


Frist for å melde interesse

Vi ber interesserte om å melda seg til Suldal kommune, Eidsvegen 7, 4230 Sand.


Val av tomt 

Tomtesøkjarar får fritt velje mellom ledige, byggeklare tomter. Det er ikkje byggjeklausul knytt til tomtene.

 

= ledig tomt = reservert tomt = solgt tomt

Tomt 6

Status Ledig

Areal 570 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 7

Status Ledig

Areal 566 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 8

Status Ledig

Areal 603 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 9

Status Solgt

Areal 595 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 10

Status Ledig

Areal 632 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 11

Status Ledig

Areal 619 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 12

Status Solgt

Areal 621 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 13

Status Ledig

Areal 656 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta
Tomt 14

Status Solgt

Areal 662 m²

Pris Ta kontakt

Meir om tomta


Desse sidene tilhøyrer Suldal kommune